پاورپوینت آشنایی با نظام 5s - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت آشنایی با نظام 5s - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت آشنایی با نظام 5s  - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت آشنایی با نظام 5s 

پاورپوینت آشنایی با نظام 5s 

پاورپوینت آشنایی با نظام 5s 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

5S يكي از مباحث عمده در مديريت ژاپني ميباشد كه ابتدا در ژاپن و سپس در ساير كشورها به كار گرفته شده است.هدف 5S به بياني ساده، سامان دادن، نظم و ترتيب، پاكيزه سازي، هماهنگي و ايجاد انضباط در محيط كاري است. 5S، به عنوان موثرترين رهيافت و ستوني استوار در ساختمان عمليات اصلاحي و بهبود بهره وري شناخته شده است كه با اجراي اين اصول در صنايع و سازمانهاي مختلف تجاري، صنعتي و خدماتي موجب افزايش بهره وري، استفاده بهينه از سرمايه نيروي انساني و زمان انجام كار، افزايش كارايي و در نهايت سوددهي بيشتر سازمان مي‌شود.

 

پاورپوینت آشنایی با نظام 5s 

 

پاورپوینت آشنایی با نظام 5s 

 

ž  5Sپيش نيازي براي هر برنامه بهبود است، زيرا :
خرید آنلاین